Nasz adres:
ul. Szkolna 9b
06-425 Karniewo
Kontakt:
tel.: 29-691-17-02, 29-691-10-34
e-mail: poczta@pgkarniewo.pl
Dyrektor Małgorzata Bartosiewicz
Galeria zdjęć
sala polonistyczna
pracownia informatyczna
sala chemiczna
sala geograficzna
sala językowa
sala historyczna
swietlica
polonistyczna
geograficzna
hala sportowa
altana przed szkołą
biblbioteka
Nasza szkoła jest nowoczesna, o czym świadczy m.in.:
  • wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych w komputery z dostępem do internetu, projektory, oprogramowanie dydaktyczne;
  • posiadanie szkolnej platformy internetowej do komunikacji nauczyciela z uczniem i ucznia z nauczycielem oraz wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej przeszkolonej w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym;
  • nowocześnie wyposażona hala sportowa;
  • świetlica z komputerami, dostępem do internetu, stołem bilardowym oraz ofertą zajęć plastycznych;
  • biblioteka oferująca ciekawą literaturę piękną i popularno-naukową, systematycznie powiększana o nowości. Czytelnia z 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu i czasopismami dla młodzieży.